Schutterij St. Martinus Holtum -Anno 1711-

Beschermheer Mr. Caspar van Heugten

                                   

                                             
                               
B r o e d e r s c h a p    -    S c h u t t e r i j   S t.  M a r t i n u s    H o l t u m 
                   
    


            Secretariaat    voorwoord   actueel   historie   gastenboek   schieten   circulaires    diversen    materiaalverhuur   links   beschermheer    contact    

               
                        Foto-archief                                                 Seizoen 2012                                           


webhosting
Bezoekers waren vr u....