Schutterij St. Martinus Holtum -Anno 1711-

Beschermheer Mr. Caspar van Heugten

                             Schietlokatie                                                      Schietoefeningen / TinusNuuts 

             
                Het  vaandel van St. Martinus                                     Trofee beste Sjöt geschonken door Beschermheer 
                                                                                                                  Mr. Cas van Heugten