Schutterij St. Martinus Holtum -Anno 1711-

Beschermheer Mr. Caspar van Heugten

                         

Voorwoord

We schrijven het jaar 1711; omstandigheden maken het
raadzaam ter bescherming van huis en haard in het
gehucht Holtum, om met goedvinden van de kerkelijke
en de wereldlijke overheid, een schutterij op te richten.

Dit  broederschap “Schutterij St. Martinus”  zoals
het wordt genoemd, bewijst vaak zijn diensten
gedurende de 300 jarige geschiedenis van ons
broederschap.


In het begin ligt de nadruk op assistentie bij de verdediging,
later komt er een trommelslager bij die de schutterij
aankondigde.
Gedurende de geschiedenis en speciaal
nadat de schutterij zijn wezenlijk belang verliest na
de officiële afschaffing ervan, rond 1900, komt de
nadruk te liggen op het instandhouden van dit kerkelijk
erfgoed en verschuift het accent naar de muziek en het schieten
met de grote buks. Hier speelt het woord broederschap een grote rol.

Onze voorvaderen bouwen na de tweede wereldoorlog onze vereniging in ledental en uitmonstering moeizaam op;
in de jaren ‘90 van de vorige eeuw dreigt de schutterij, na de successen van de jaren ervoor, ernstig  in het slop te raken.

Met een enorme inspanning van het toenmalig bestuur, wordt onze vereniging omgeturnd naar wat zij nu is:
een bloeiende schutterij mèt trompetterkorps.

Dit gaat niet vanzelf, in de loop der jaren (en nog) kost het veel hoofdbrekers om het ledental op een aanvaardbaar
peil te houden en op het gebied van het schieten de steeds strenger wordende eisen het hoofd te bieden.

Wij hebben hier steeds aan kunnen voldoen; zelfs liepen wij voorop door het al in 1998 plaatsen van een kogelvanger,
ver voordat dit voorgeschreven is.

Wij als bestuur en ik als voorzitter zijn er dan ook trots op dat wij in 2011 ons 300 jarig jubileum hebben kunnen vieren.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze website te bekijken en wensen u dan ook veel kijk- en leesplezier!

 

Henk Verheijen,

voorzitter 1987-2012